Suspensió de llicències per estudiar la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Conca de Dalt, per la regulació de la implantació d’energies renovables en sòl no urbanitzable

12 agost 2022

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net