Notícies

La Diputació de Lleida, ha subvencionat l’obra de “Reparació d’un mur de contenió a l’entrada del poble de Rivert”

  • Pressupost actuació: 5.089,65  €
  • Ajut atorgat:  5.000,00 €

La Diputació de Lleida ha subvencionat , dins del Pla econòmic per a ens locals en materia d’arranjament de camins, juliol 2021-desembre 2022, la següent actuació: “Treballs de desbrossament del camí del Tossal de Sossís”

  • Pressupost actuació: 5.910,00  €
  • Ajut atorgat:  5.910 ,00 €

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net