Historia

Abans de la creació del municipi de Conca de Dalt els pobles que actualment el formen, estaven agrupats de la següent manera:

  • Ajuntament d’Hortoneda (format pels nuclis d’Hortoneda i Pessonada)
  • Ajuntament d’Aramunt
  • Ajuntament de Toralla-Serradell (format pels nuclis de Toralla, Serradell, Rivert, Erinyà i Torallola)
  • Ajuntament de Claverol (format pels nuclis de Claverol, el Pont de Claverol, Sossís i Sant Marti de Canals)

L’any 1969, aquests Ajuntaments es van fusionar i van constituir l’anomenat Ajuntament de Pallars Jussà. D’acord amb el “Decreto 445/1969, de 27 de febrero, por el que se aprueba la fusión voluntaria de los Municipios de Claverol, Aramunt, Ortoneda y Toralla-Serradell (Lérida)”. Publicat al B.O.E. Núm, 72 de 25 de març de 1969.

Amb la creació del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per tal d’evitar confusions, l’any 1995 l’Ajuntament de Pallars Jussà, va canviar de denominació passant-se a denominar Ajuntament de Conca de Dalt, d’acord amb la “Resolució de 13 de març de 1995, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Pallars Jussà”, publicat al DOGC 2029, de 24 de març de 1995.

Document de fusió

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net