La Diputació de Lleida, ha subvencionat l’obra de “ Eixamplament del carrer de la Pera d’Hortoneda”

7 desembre 2021

  • Pressupost actuació: 44.563,31 €
  • Ajut atorgat:  42.335,15 €

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net