Aprovació inicial Ordenança reguladora del consum d’alcohol a la via pública

27 juliol 2020

El Ple del dia 25 de juny de 2020  va aprovar inicialment l’ordenança reguladora del consum d’alcohol a la vía pública.

Termini d’exposició pública 30 dies hàbils des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida.

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net