Projectes i obres

Nucli Any Actuació Pressupost
(IVA inclòs)
Serradell 2004 Pavimentació del carrer Major i continuació del camí de la Vall de Serradell 76.674,93 €
Erinyà 2005 Substitució xarxa de baixa tensió al nucli d’Erinyà 41.468,21 €
Toralla 2006 Pavimentació del c/ del Cap del poble i del c/ de Coll 74.487,11 €
Aramunt 2006 Urbanització del tram final del c/ Únic d’Aramunt 79.423,77 €
Claverol 2006 Urbanització de la Plaça Major i del c/ de Les Eres 51.480,67 €
Rivert 2006 Pavimentació dels carrers situats entre el camí del Molí i el del Cap de Rivert, i els del voltant de la plaça Major 62.030,79 €
Rivert 2006 Rehabilitació dels teulats del Molí de Rivert 59.074,00 €
Pessonada 2007 Substitució i millora de l’enllumenat públic exterior 25.617,81 €
Serradell 2007 Condicionament i senyalització itineraris Vall de Serradell 19.470,54 €
Sossís 2007 Rehabilitació del campanar de l’Església de la Nativitat de Sossís 38.750,65 €
Aramunt 2007 Substitució i millora de l’enllumenat públic exterior 43.753,89 €
Claverol 2007 Condicionament i reforç del ferm del camí d’accés a Claverol (Fase A) 62.737,34 €
Torallola 2008 Pavimentació dels trams finals dels carrers de la Font, Canut i Torà 48.140,81 €
Hortoneda 2008 Pavimentació de la travesera del Carrer de la Pera i espais laterals adjacents a la carretera d’Hortoneda 48.317,21 €
Sant Martí de Canals 2008 Pavimentació dels espais laterals del Carrer d’Avall 48.317,21 €
Toralla 2008 Subministrament d’aigua a Toralla, bombament Font de Rivert 331.430,15 €
Pessonada 2009 Construcció d’una escullera i rehabilitació de la Font de Pessonada 102.327,13 €
Claverol 2009 Subministrament d’aigua al nucli de Claverol. Bombament des del Riu Noguera Pallaresa
Claverol 2009 Substitució i millora de la xarxa de Baixa Tensió de Claverol 81.349,50 €
Aramunt 2012 Adequació d’un equipament esportiu a Aramunt, 1a fase 186.244,25 €
Erinyà 2012 Pavimentació des de la plaça de l’Església fins el tram final del carrer del Portal a Erinyà 109.295,94 €
Rivert 2012 Pavimentació del primer tram del carrer de l’Església i l’últim del camí Tarradet a Rivert 109.295,56 €
Toralla 2011 Pavimentació de l’últim tram del c/ de la Font a Sant Salvador de Toralla 12.631,58 €
Sant Martí de Canals 2013 Adequació interior de les antigues Escoles de Sant Martí de Canals 85.662,44 €
Rivert 2014 Construcció d’un cobert i punt d’informació a Rivert 21.156,20 € €
Serradell 2015 Reparació del carrer de magraners de Serradell 35.626,16 € €
Hortoneda 2015 Reforma estructural de les Escoles d’Hortoneda 112.074,65 € €
Serradell 2015 Pavimentació des del C/ Major fins Camí de Magraners, pel camí de Menui a Serradell 87.840,30 € €
2016 Reforma d’un local per a erveis d’atenció al ciutadà i accessibilitat 107.673,42 € €
Serradell 2017 Restauruació del teulat de la cúpula de Sant Andreu de Serradell 14.425,56 € €
Toralla 2017 Reforma de la coberta del Forn i de la Font de Toralla 24.493,30 € €
Nucli Any Actuació Pressupost
(IVA inclòs)
Nucli Any Actuació Pressupost
(IVA inclòs)
Toralla 2018 Reparació de la carretera de Toralla 49.999,84 € €
Serradell 2018 Manteniment de la carretera de Serradell 6.685,26 € €

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net